Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Tin học 12

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn tin học 12

Giải Tin Học 12

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài 6: Biểu mẫu

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 12Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu