Tin 12 bài 7 : Liên kết giữa các bảng

Cập nhật: 18/05/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lý thuyết tin 12 bài 7 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài Liên kết giữa các bảng.

Lý thuyết tin 12 bài 7

1. Khái niệm

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Có hai cách lập CSDL:

 • Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết
 • Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng.

Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau:

 • Dư thừa dữ liệu
 • Không đảm bảo sự nhất quán

2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin.

Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Database Tools → Relationships

Ky thuat tao lien ket giua cac bang anh 1

Ví dụ: cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

KHACH_HANG

Ky thuat tao lien ket giua cac bang anh 2

1 .Mở Database Tools → Relationships

2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add.

Ky thuat tao lien ket giua cac bang anh 3

3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON

4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create.

5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả:

 • Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.
 • Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.
Ky thuat tao lien ket giua cac bang anh 4

6. Nháy nút [X] để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

Sơ đồ tư duy tin 12 bài 7

So do tu duy tin 12 bai 7

Video bài giảng lý thuyết tin học 12 bài 7

Nguồn : Trần Minh Nhựt

Trắc nghiệm tin 12 bài 7

Những câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức tin học 12 bài 7

Câu 1. Liên kết giữa các bảng cho phép:

 • A. Tránh được dư thừa dữ liệu
 • B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
 • C. Nhất quán dữ liệu
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2. Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn

 • A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút <#>
 • B. Tool/ Relationships
 • C. Edit/ Insert/ Relationships
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 3. Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng

 1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính (trường khóa làm khóa chính)
 2. Chọn các tham số liên kết
 3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết
 4. Mở cửa sổ Relationships
 • A. 2 – 4 – 1 – 3
 • B. 4 – 3 – 1 – 2
 • C. 4 – 2 – 3 – 1
 • D. 3 – 1 – 4 – 2

Câu 4. Các bước để tạo liên kết giữa các bảng là

 1. Chọn Tool\Relationships…

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết

 • A. 1, 4, 2, 3
 • B. 2, 3, 4, 1
 • C. 1, 2, 3, 4
 • D. 4, 2, 3, 1

Câu 5. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

 • A. Khóa chính giống nhau
 • B. Số trường bằng nhau
 • C. Số bản ghi bằng nhau
 • D. Tất cả đều sai
Tin 12 bai 7

Trên đây là những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi tin 12 bài 7 được loigiaihay tổng hợp.

Chúc các em học tốt và đạt nhiều kết quả cao.

Bài tiếp theo: Tin 12 bài 8