Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trong môn hóa học lớp 10 các bạn đã được học, các chất có tính bazo thường tương tác với các chất có tính axit để tạo thành một môi trường trung tính, thường là muối và nước. Ví dụ, khi nhôm hidroxit, một chất có tính bazo, tương tác với một dung dịch axit…

Trong bài viết này loigiaihay.edu.vn sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Al(OH)3 thể hiện tính acid, tính base trong phản ứng nào một cách cụ thể nhất.

Al(OH)3 thể hiện tính acid, tính base trong phản ứng nào

Tính acid

  • Phản ứng với dung dịch kiềm: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O Trong phản ứng này, Al(OH)3 đóng vai trò như một axit, cung cấp proton H+ cho NaOH để tạo thành muối natri aluminat (NaAlO2) và nước (H2O).

Tính base

  • Phản ứng với axit: Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Trong phản ứng này, Al(OH)3 đóng vai trò như một base, nhận proton H+ từ axit HCl để tạo thành muối nhôm clorua (AlCl3) và nước (H2O).

Câu trả lời

Al(OH)3 thể hiện tính acid trong phản ứng:

Al(OH)+ NaOH → Na[Al(OH)4]

Al(OH)3 thể hiện tính base trong phản ứng:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Kết luận

Trong môi trường axit, Al(OH)3 phản ứng như một base, thể hiện qua phản ứng với các axit mạnh như HCl để tạo thành muối AlCl3 và nước. Trong khi đó, trong môi trường kiềm, Al(OH)3 lại biểu hiện tính axit bằng cách phản ứng với kiềm mạnh như NaOH để tạo thành Na3AlO3 và nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *