Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Như các bạn đã biết, trong cuộc sống không thiếu những mâu thuẫn và đấu tranh. Nhưng liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ chúng? Trên thực tế, mâu thuẫn chính là nguồn gốc cho sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng. Trong bài viết này, loigiaihay.edu.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu Bài học rút ra từ bài nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật hiện tượng trong môn GDCD lớp 10.

Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật hiện tượng

Chúng ta bắt đầu bằng việc tìm hiểu về mâu thuẫn. Theo triết học Mac – Lê nin, mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau. Điều này có nghĩa là trong mỗi mâu thuẫn, chúng ta sẽ tìm thấy những yếu tố đối lập nhau.

Mặt đối lập của mâu thuẫn

Mặt đối lập của mâu thuẫn là những yếu tố, tính chất trong quá trình vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng mà chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Chúng ta còn gọi đây là mặt đối lập biện chứng, tức là những yếu tố ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn.

Sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập có mối liên hệ gắn bó với nhau, là tiền đề tồn tại cho nhau. Điều này được gọi là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của từng mặt đối lập.

Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Do đó, chúng luôn tác động, bài trừ và gạt bỏ nhau. Điều này được gọi là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Để giải quyết mâu thuẫn, chúng ta cần nhận thức rằng mâu thuẫn không thể giải quyết bằng cách điều hòa, mà chỉ có thể thông qua đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Một bài học quan trọng là mâu thuẫn là nguồn gốc cho sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng. Mỗi sự vật đều chứa đựng mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn cơ bản được giải quyết, sự vật và hiện tượng sẽ chuyển hóa thành sự vật và hiện tượng mới.

Giải quyết mâu thuẫn

Việc giải quyết mâu thuẫn đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp đúng, phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể. Chúng ta cần phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, điểm mạnh và yếu của từng mặt. Đồng thời, chúng ta cần phát triển nhận thức xã hội và nhân cách, biết phân biệt đúng sai, tiến bộ và tránh tư tưởng “dĩ hòa vi quý”.

Bài học từ mâu thuẫn không chỉ áp dụng trong cuộc sống cá nhân mà còn trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả thể thao. Chúng ta có thể học cách đấu tranh và giải quyết mâu thuẫn để phát triển và đạt thành công trong sự nghiệp thể thao.

Bài học được rút ra

  • Giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể.
  • Phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, điểm mạnh, yếu của  từng mặt.
  • Biết phân biệt đúng sai, tiến bộ, lạc hậu.
  • Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách
  • Biết thực hiện phề bình và tự phê bình.
  • Tránh tư tưởng “dĩ hòa vi quý”.

Kết luận

Với những bài học thực tiễn này, chúng ta có thể phát triển kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả và xây dựng tư duy linh hoạt trong cuộc sống. Hãy áp dụng những bài học này và khám phá sức mạnh của mâu thuẫn trong quá trình vận động và phát triển của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *