Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào?

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào? Đặc điểm khí hậu và biện pháp khắc phục khó khăn do khí hậu của môi trường này mang lại?

Câu hỏi

Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào?

Đặc điểm khí hậu của kiểu môi trường này?

Biện pháp khắc phục khó khăn do khí hậu của môi trường này mang lại?

Trả lời

Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào?

Việt Nam thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa.

Đặc điểm khí hậu của kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa

Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió:

  • Gió mùa mùa hạ: nóng ẩm, mưa lớn
  • Gió mùa mùa đông: khô, lạnh.

Nhiệt độ trung bình năm 20°C, biên độ nhiệt khoảng 8°C

Lượng mưa trung bình năm 1500mm/một năm

-> thời tiết diễn biến thất thường.

Biện pháp khắc phục khó khăn do khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Đắp đê phòng chống lũ, trồng nhiều cây xanh ở những khu đất đồi trọc,…..