Địa Lý 7 : Lý thuyết và lời giải bài tập Địa Lý lớp 7

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý 7

Giải Địa Lý 7

Thành phần nhân văn của môi trường

 • Bài 1: Dân số
 • Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
 • Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
 • Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.

 • Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
 • Bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
 • Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.

 • Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
 • Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
 • Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

 • Bài 19: Môi trường hoang mạc
 • Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

 • Bài 21: Môi trường đới lạnh
 • Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

 • Bài 23: Môi trường vùng núi
 • Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
 • Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục
 • Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Châu Phi

 • Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
 • Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
 • Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
 • Bài 30: Kinh tế châu Phi
 • Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • Bài 32: Các khu vực châu Phi
 • Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
 • Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Châu Mĩ

 • Bài 35: Khái quát châu Mĩ
 • Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
 • Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”
 • Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
 • Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Châu Nam Cực

 • Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Châu Đại Dương

 • Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
 • Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
 • Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Châu Âu

 • Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
 • Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
 • Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
 • Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu
 • Bài 55: Kinh tế châu Âu
 • Bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • Bài 58: Khu vực Nam Âu
 • Bài 59: Khu vực Đông Âu
 • Bài 60: Liên minh Châu Âu
 • Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu