Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

– Trình tự đọc:

 • Khung tên
 • Hình biểu diễn
 • Kích thước
 • Yêu cầu kĩ thuật
 • Tổng hợp
Trình tự đọc Nội dung cần hiểu
1. Khung tên Tên gọi chi tiết
Vật liệu
Tỉ lệ
2. Hình biểu diễn Tên gọi hình chiến
Vị trí hình cắt
3. Kích thước Kích thước chung của chi tiết
Kích thước các phần của chi tiết
4. Yêu cầu kĩ thuật Gia công Xử lí bề mặt
5. Tổng hợp Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
Công dụng của chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:

A. Khung tên → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Tổng hợp.
B. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước → Tổng hợp.
C. Khung tên → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp →Hình biểu diễn.
D. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.

Đáp án đúng : D

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Trình tự đọc bản vẽ lắp

 Trình tự đọc:

 • Khung tên
 • Bảng kê
 • Hình biểu diễn
 • Kích thước
 • Phân tích chi tiết
 • Tổng hợp
Trình tự đọc Nội dung cần hiểu
1. Khung tên Tên gọi sản phẩm
Tỉ lệ bản vẽ
2. Bản kê Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
3. Hình biểu diễn Tên gọi hình chiếu, hình cắt (1)
4. Kích thước Kích thước chung
Kích thước lắp giữa các chi tiết
Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết
5. Phân tích chi tiết Vị trí của các chi tiết
6. Tổng hợp Tình tự tháo, lắp
Công dụng của sản phẩm

Câu hỏi trắc nghiệm

Trình tự đọc bản vẽ lắp là:

A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, phân tích chi tiết, tổng hợp
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
C. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
D. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp

Đáp án đúng: C

Trình tự đọc bản vẽ lắp là Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích, tổng hợp

>>>Tham khảo website: https://loigiaihay.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *