Công Nghệ 12 : Lý thuyết và lời giải bài tập Công Nghệ lớp 12

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Công Nghệ 12

Giải Công Nghệ 12

Linh kiện điện tử

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
 • Bài 2: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
 • Bài 3: Thực hành: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
 • Bài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto- Triac
 • Bài 6: Thực hành: Tranzito

Một số mạch điện tử cơ bản

 • Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
 • Bài 8: Mạch khuyếch đại – Mạch tạo xung
 • Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
 • Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
 • Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
 • Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

 • Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
 • Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
 • Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
 • Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Một số thiết bị điện tử dân dụng

 • Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
 • Bài 18: Máy tăng âm
 • Bài 19: Máy thu thanh
 • Bài 20: Máy thu hình
 • Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần

Mạch điện xoay chiều ba pha

Máy điện ba pha

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ