4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu ?

Cập nhật: 18/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu

Trả lời

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu

4 triệu nhân 4 triệu bằng mười sáu nghìn tỷ

Giải thích các bước giải:

4.000.000 × 4.000.000=16.000.000.000.000

Ta nhân

4 × 4 = 16 rồi thêm số chữ số 0 của hai thừa số vào sau 16

4 trieu nhan 4 trieu bang bao nhieu

Tài liệu mới nhất