Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu ?

Trả lời

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu

4 triệu nhân 4 triệu bằng mười sáu nghìn tỷ

Giải thích các bước giải:

4.000.000 × 4.000.000=16.000.000.000.000

Ta nhân

4 × 4 = 16 rồi thêm số chữ số 0 của hai thừa số vào sau 16

4 triệu nhân 4 triệu bằng bao nhiêu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *