Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: GDCD 12

Quyền học tập Một quyền cơ bản của công dân Việt Nam

Trong xã hội hiện đại, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Quyền học tập là một quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật…

GDCD 12 bài 5 : Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Lý thuyết GDCD 12 bài 5 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Lý thuyết GDCD 12 bài 5 1. Bình đẳng giữa các dân tộc a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc Quyền bình đẳng giữa các dân tộc…