GDCD 12 bài 2 : Thực hiện pháp luật

Cập nhật: 10/06/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lý thuyết GDCD 12 bài 2 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài Thực hiện pháp luật.

Lý thuyết GDCD 12 bài 2

1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

a. Khái niệm thực hiện pháp luật.

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.

b. Các hình thức thực hiện pháp luật

Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những điều pháp luật cho phép.

Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

Tuân thủ pháp luật: cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Áp dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật với sự tham gia, can thiệp của nhà nước.

c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật

Giai đoạn 1: giữa các cá nhân, tổ chức hình thành mối quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh gọi là quan hệ pháp luật.

Giai đoạn 2: cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạm pháp luật

Thứ nhất là hành vi trái pháp luật: Hành vi đó có thể là hành động cũng có thể là không hành động.

Vd: đi xe vào làn đường một chiều hoặc người sử dụng lao động để xảy ra tai nạn lao động.

Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện: Đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi: Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra.

b. Trách nhiệm pháp lí

Là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Nhà nước thực hiện trách nhiệm pháp lí nhằm:

 • Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật.
 • Buộc họ phải chịu những thiệt hại, hạn chế nhất định.
 • Buộc họ phải làm những công việc nhất định.

c. Các loại vi phạm pháp luật

Vi phạm hình sự:

 • Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
 • Chịu trách nhiệm hình phát và các biện pháp tư pháp được quy định trong bộ luật hình sự.

Vi phạm hành chính

 • Là các hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước
 • Chịu các hình thức xử lí hành chính do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.

Vi phạm dân sự

 • Là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác.
 • Chịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm.

Vi phạm kỉ luật

 • Là hành vi trái với quy định quy tắc quy chế xác định trật tự kỉ cương trong nội bộ cơ quan trường học xí nghiệp.
 • Chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, trường học áp dụng đối với cán bộ công nhân viên học sinh sinh viên của tổ chức mình.

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 2

So do tu duy GDCD 12 bai 2

Giải bài tập GDCD 12 bài 2

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 26 SGK GDCD học 12:

Câu 1 trang 26 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Trả lời

1. Thực hiện pháp luật là gì?

Thực hiện pháp luật là qua trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật:

 • Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.
 • Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
 • Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.
 • Áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết điịnh làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.

2. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giống nhau: Đều là những hoạt động có mục đích nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của người thực hiện

Khác nhau: Sử dụng pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện tùy theo ý chí của chủ thể. Còn các hình thức còn lại là buộc phải thực hiện.

Câu 2 trang 26 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

Trả lời

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Ví dụ: An là học sinh lớp 11. Một hôm do dậy muộn, An cố tình đi ngược đường một chiều để đến lớp cho kịp giờ. Ở đây, An đã vi phạm vào luật hành chính mà cụ thể là Luật An toàn giao thông đường bộ của nhà nước.

Câu 3 trang 26 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?

Trả lời

Vi phạm pháp luật và đạo đức có những điểm giống và khác nhau. Cụ thể là:

– Điểm giống nhau : đều là những hành vi trái quy tắc, vi phạm quy tắc ứng xử của cộng đồng.

– Điểm khác nhau:

 • Vi phạm pháp luật là những hành vi trái với các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và hình thức xử phạt bằng sự cưỡng chế của nhà nước và sự lên án của xã hội.
 • Vi phạm đạo đức chỉ phải nhận sự chỉ trích của những người xung quanh và của xã hội.

Theo em, lấy trộm tiền của người khác vừa là vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức. Bởi vì:

Số lượng tiền, tài sản trộm cắp giá trị nhỏ là vi phạm về pháp luật hành chính, còn mức tiền đủ lớn do luật hình sự quy định sẽ vi phạm về luật hình sự.

Truyền thống và tập quán tốt đẹp của con người là ghét thói hư tật xấu trong đó hành vi trộm cắp cũng đã được nhiều đời lên án là hành vi xấu. Do đó hành vi trộm cắp cũng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội.

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2

Những câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức GDCD học 12 bài 2

Câu 1. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật

 • A. đi vào cuộc sống.
 • B. gắn bó với thực tiễn.
 • C. quen thuộc trong cuộc sống.
 • D. có chỗ đứng trong thực tiễn.

Câu 2. Thực hiện pháp luật là hành vi

 • A. thiện chí của cá nhân, tổ chức.
 • B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • C. tự nguyện của mọi người.
 • D. dân chủ trong xã hội.

Câu 3. Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?

 • A. Không thích hợp.
 • B. Lỗi.
 • C. Trái pháp luật.
 • D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 4. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây

 • A. Quản lý nhà nước.
 • B. An toàn lao động.
 • C. Ký kết hợp đồng.
 • D. Công vụ nhà nước.

Câu 5. Có mấy hình thức thực hiện pháp luật ?

 • A. Bốn hình thức.
 • B. Ba hình thức.
 • C. Hai hình thức.
 • D. Một hình thức.

Trên đây là những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi GDCD 12 bài 2 được loigiaihay tổng hợp.

Chúc các em học tốt và đạt nhiều kết quả cao.

Bài tiếp theo: GDCD 12 bài 3

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn GDCD học 12 tại Lời Giải Hay

GDCD 12 bai 2