GDCD 12 bài 8 : Pháp luật với sự phát triển của công dân

Cập nhật: 03/06/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lý thuyết GDCD 12 bài 8 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài Pháp luật với sự phát triển của công dân.

Lý thuyết GDCD 12 bài 8

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập của công dân

Khái niệm:

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thâp đến cao, có thể học bất cứ nghành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

Nội dung quyền học tập của công dân

Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế

Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào

Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời

Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

b. Quyền sáng tạo của công dân

Khái niệm: Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quyền sáng tạo gồm hai loại

 • Quyền nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu vũ trụ

c. Quyền được phát triển của công dân

Khái niệm: Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong moi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện

 • Đời sống vật chất: Có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc sức khoẻ…
 • Đời sống tinh thần: Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..

Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng

 • Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH
 • Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

Là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta.

Là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân

a. Trách nhiệm của Nhà nước

Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

b. Trách nhiệm của công dân

Có ý thức học tập tốt, xác định mục đích học là học cho mình, phục vụ cho gia đình và xã hội.

Có ý chí vươn lên, luôn tìm tòi và phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.

Có ý thức góp phần nâng cao dân trí của công dân Việt Nam, làm cho đất nước ta trở thành một nước phát triển, văn minh.

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

So do tu duy GDCD 12 bai 8

Giải bài tập GDCD 12 bài 8

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 91 và 92 SGK GDCD học 12

Câu 1 trang 91 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

Trả lời

– Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều có quyền học tập tại tất cả các loại hình trường lớp (trường công, trường tư…)

– Chính sách của Nhà nước ta hiện nay là phổ cập giáo dục đến cấp trung học cơ sở, tiến tới phổ cập cấp THPT.

– Trẻ em đi học được nhà nước hỗ trợ về học phí và về cơ sở vật chất.

Bên cạnh hệ thống trường lớp công lập, Nhà nước còn khuyến khích mọi đối tượng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục (mở thêm nhiều loại hình trường lớp ngoài công lập) để tạo điều kiện tối đa cho các em trong độ tuổi đến trường được đi học.

– Ngoài ra các đối tượng khác cũng được khuyến khích và tạo mọi điều kiện để được học tập nâng cao trình độ, được bồi dưỡng kiến thức không ngừng.

   Cơ hội học tập ngày càng nhiều hơn, quyền được học và được tự do chọn lựa trường học, ngành học, thời gian học được khẳng định rõ trong luật giáo dục, luật dạy nghề…

Câu 2 trang 91 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Trả lời

Không phải trong chế độ xã hội nào công dân cũng có quyền được học tập.

Ví dụ, ở nước ta trong xã hội phong kiến có tới hơn một nữa dân số mù chữ. Còn những người biết chữ cũng chủ yếu là học ở tiểu học.

Ngày nay, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang từng bước phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là một bước tiến vượt bậc của đất nước, thể hiện chủ trương, quan điểm của đảng tất cả vì con người, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây chính là tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta.

Câu 3 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Trả lời

Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để mỗi công dân có thêm cơ hội học tập phù hợp với khả năng cuả bản thân, điều kiện hoàn cảnh của gia đình để có thể học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 4 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

Trả lời

Quyền sáng tạo: Anh Trịnh Quốc Tuấn ở Bình Dương đã sáng chế ra chiếc máy ấp trứng cho gia cầm từ phế thải, giá thành rẻ, hiệu quả cao, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Năm 2010, anh đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng giải thưởng Sáng tạo trẻ.

Quyền phát triển: Trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập, được hỗ trợ đi học. Những bạn học giỏi, đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia được tuyển thẳng vào đại học. Những học sinh nghèo vượt khó học giỏi được hỗ trợ bằng học bổng để có thể tiếp tục quá trình học tập của mình (học bổng Panasonic, học bổng Lá xanh, học bổng Đèn Đom đóm,..)

Câu 5 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Trả lời

Nhà nước ta luôn quan tâm, đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân:

– Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân. Ví dụ như Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản pháp luật khác.

– Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước có chính sách về học phí, học bổng để giúp đỡ, khuyến khích người học; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh là con em liệt sĩ, thương binh, trẻ tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

– Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, có chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và các tác phẩm, công trình khoa học.

– Nhà nước đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người học giỏi, có năng khiếu được phát triển,…

Câu 6 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bạn thường hay tâm sự với nhau, thường kể cho nhau nghe về những suy nghĩ, tình cảm của mình. Điều làm Linh băn khoăn mãi là liệu học sinh Trung học phổ thông có quyền viết bài để đăng báo hay không? Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân

Trả lời

– Học sinh Trung học phổ thông được quyền viết bài để đăng báo. Bạn Linh có quyền được sáng tác những tác phẩm, bài viết của mình và gửi đăng cho các báo mà mình mong muốn.

– Đây là điều được Nhà nước rất khuyến khích, thể hiện quyền sáng tạo của công dân.

Câu 7 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

 • a. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
 • b. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
 • c. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
 • d. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Trả lời

Đáp án: b và d

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Câu 8 trang 92 sgk GDCD 12

Câu hỏi

Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân

Trả lời

Nhà giáo, nhà văn, nhà tư vấn tâm lý Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt đôi tay nhưng vẫn vượt khó, dùng đôi chân để viết và trở thành một tấm gương lớn cho tất cả chúng ta.

Lê Đức Duẩn – Phú Xuyên, Hà Nội – nhà nghèo, sức khỏe yếu vì suy dinh dưỡng nhưng vẫn quyết tâm đến trường, cố gắng, đỗ thủ khoa Đại học Dược Hà Nội.

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 8

Những câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức GDCD học 12 bài 8.

Câu 1. Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân

 • A.Quyền sáng tạo.
 • B.Quyền được phát triển.
 • C.Quyền học tập.
 • D.Quyền lao động.

Câu 2. Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân

 • A.có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tai năng.
 • B.được học ở các trường đại học.
 • C.được học ở nơi nào mình thích.
 • D.được học môn học nào mình thích.

Câu 3. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây

 • A.Quyền học không hạn chế.
 • B.Quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.
 • C.Quyền được học thường xuyên, học suốt đời.
 • D.Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hộ học tập.

Câu 4. Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

 • A.Quyền học suốt đời.
 • B.Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
 • C.Quyền được phát triển của công dân.
 • D.Quyền ưu tiên lựa chọn nơi học tập.

Câu 5. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây

 • A.Quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thích.
 • B.Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
 • C.Quyền học không hạn chế.
 • D.Học ngành, nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

Trên đây là những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi GDCD 12 bài 8 được loigiaihay tổng hợp.

Chúc các em học tốt và đạt nhiều kết quả cao.

Bài tiếp theo: GDCD 12 bài 9

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn GDCD học 12 tại Lời Giải Hay

GDCD 12 bai 8