Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Lịch sử 12

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử 12

Giải Lịch Sử 12

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài 1Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Bài 2Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Bài 3Các nước Đông Bắc Á

Bài 4Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Bài 6Nước Mĩ

Bài 7Tây Âu

Bài 8Nhật Bản

Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Bài 9Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Bài 10Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Bài 12Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Bài 14Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài 15Phong trào dân chủ 1936-1939

Bài 16Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bài 17Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 21Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 26Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 27Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Sử 12 bài 16 – Cách mạng tháng Tám năm 1945

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang thành công của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được xem là…

Sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài học lịch sử số 4 trong chương trình Sử 12 là một chủ đề quan trọng và phức tạp, đòi hỏi học sinh phải nắm vững các kiến thức cơ bản, đồng thời vận dụng các kỹ năng phân tích, suy luận và đánh giá một cách hiệu quả. loigiaihay, chúng ta sẽ cùng…