Việt nam nằm trong đới khí hậu nào ?Nêu đặc điểm đới khí hậu đó ?

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Việt nam nằm trong đới khí hậu nào ? Nêu đặc điểm đới khí hậu đó ?

Trả lời

-Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.

Đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới.

  • Nhiệt độ cao quanh năm ( > 20 độ C ).
  • Trong năm có hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô.
  • Mưa trung bình từ 500mm – 1000mm.
  • Lượng mưa thay đổi từ xích đạo về chí tuyến.
  • Càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài → Biên độ nhiệt càng lớn.