Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?

Cập nhật: 23/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

So sánh sự sinh trưởng của các cây trên hình 23.3 và trả lời các câu hỏi sau:

– Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?

– Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực (hình 23.3 b và 23.3 d) có gì khác nhau? 

Trả lời

– Thân và rễ trên hình 23.3a và 23.3c sinh trưởng theo hướng nằm ngang vì tác động của trọng lực bị loại bỏ (do tác động của máy hồi chuyển)

– Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực có sự khác nhau là:

+ Thân hướng lên trên (hướng trọng lực âm).

+ Rễ hướng xuống dưới (hướng trọng lực dương).

Câu hỏi liên quan

  • Quan sát hình 23.1, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
  • Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.
  • Cảm ứng thực vật là gì?
  • Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?
  • Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.
  • Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật
  • Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của: