Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?

Hãy nêu những biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?

Trả lời

Phải sử dụng đất hợp lý vì nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng ngày càng thu hẹp, và đất dần bị bạc màu.

Những biện pháp cải tạo và bảo vệ đất là

 • Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ
 • Làm ruộng bậc thang
 • Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh
 • Cày sâu bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên
 • Bón vôi

Câu hỏi liên quan

Câu 1: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:

 • A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều
 • B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm
 • C. Diện tích đất trồng có hạn
 • D. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa

Đáp án đúng: C

Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì: Diện tích đất trồng có hạn.

Câu 2: Nêu các biện pháp sử dụng đất hợp lí ?

Biện pháp sử dụng đất hợp lí là:

 • Thâm canh tăng vụ
 • Không bỏ đất hoang
 • Chọn cây trồng phù hợp với loại đất
 • Vừa sử dụng vừa cải tạo đất

Câu 3: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý

 • A. Trồng nhiều loại cây trên một đơn vị diện tích
 • B. Bỏ đất hoang, cách vụ
 • C. Sử dụng đất không cải tạo
 • D. Chọn cây trồng phù hợp với đất

Đáp án đúng : D

Biện pháp sử dụng đất hợp lý là chọn cây trồng phù hợp với đất.

Vi sao phai su dung dat hop ly

Tài liệu mới nhất