Ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo

Cập nhật: 29/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em hãy nêu ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh chống khủng bố?

Trả lời

Hợp tác về môi trường: Nhằm giúp Việt Nam cải thiện môi trường, hình thành ngành công nghiệp môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đã phối hợp với Hội Môi trường Đô thị Việt Nam (VUREA) thực hiện “Chương trình hợp tác, đề cử chuyên gia kĩ thuật sang hướng dẫn, đào tạo cho các công ti thành viên của Hội, thu gom, vận chuyển, quản lí và xử lí chất thải”.

Hợp tác xóa đói giảm nghèo: Ngày 25/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Xoá đói giảm nghèo Lào, ngài Onneưa Phommachan đã có buổi hội đàm nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác trong công tác xoá đói giảm nghèo của hai nước.

Hợp tác chống HIV/AIDS: Ngày 7/6/2006 tại Hà Nội, Đại sứ quán Mĩ và Bộ Y tế Việt Nam đã công bố Kế hoạch hoạt động quốc gia 2006 của Mĩ nhằm trợ giúp Việt Nam trong công tác phòng ngừa HIV/AIDS, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV.

Các câu hỏi khác

  • Em đã hợp tác với bạn bè trong công việc chung như thế nào?
  • Em hãy tìm hiểu và giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn
  • Tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè trong tổ , trong lớp về một công trình hợp tác quốc tế
Ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường