Về đích có bao nhiêu cách đánh đích ?

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Về đích có bao nhiêu cách đánh đích ?

Chạy cự ly ngắn có những nội dung thi đấu nào ?

Trả lời

Về đích có 2 cách đánh đích chính:

  • Cách đánh đích bằng ngực.
  • Cách đánh đích bằng vai.

Chạy cự li ngắn có các nội dung thi đấu:

  • Chạy cự li ngắn bao gồm các cự ly từ 20m–400m
  • Các cự li thi đấu: 100m, 200m, 400m

Xem thêm : Chạy cự li ngắn gồm mấy giai đoạn…

Tài liệu mới nhất