Vật Lý 8 : Lý thuyết và lời giải bài tập Vật Lý lớp 8

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Vật Lý 8

Giải Vật Lý 8

Cơ học

 • Bài 1: Chuyển động cơ học
 • Bài 2: Vận tốc
 • Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều
 • Bài 4: Biểu diễn lực
 • Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính
 • Bài 6: Lực ma sát
 • Bài 7: Áp suất
 • Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau
 • Bài 9: Áp suất khí quyển
 • Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét
 • Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
 • Bài 12: Sự nổi
 • Bài 13: Công cơ học
 • Bài 14: Định luật về công
 • Bài 15: Công suất
 • Bài 16: Cơ năng
 • Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
 • Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Nhiệt học

 • Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?
 • Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
 • Bài 21: Nhiệt năng
 • Bài 22: Dẫn nhiệt
 • Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
 • Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng
 • Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt
 • Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
 • Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt
 • Bài 28: Động cơ nhiệt
 • Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học