Vật Lý 11 : Lý thuyết và lời giải bài tập Vật Lý lớp 11

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Vật Lý 11

Giải Vật Lý 11

Điện tích. Điện trường

 • Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
 • Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích
 • Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
 • Bài 4: Công của lực điện
 • Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
 • Bài 6: Tụ điện

Dòng điện không đổi

 • Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
 • Bài 8: Điện năng. Công suất điện
 • Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
 • Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
 • Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
 • Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Dòng điện trong các môi trường

 • Bài 13: Dòng điện trong kim loại
 • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
 • Bài 15: Dòng điện trong chất khí
 • Bài 16: Dòng điện trong chân không
 • Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
 • Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Từ trường

 • Bài 19: Từ trường
 • Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
 • Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
 • Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

Cảm ứng điện từ

 • Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ
 • Bài 24: Suất điện động cảm ứng
 • Bài 25: Tự cảm

Khúc xạ ánh sáng

 • Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
 • Bài 27: Phản xạ toàn phần

Mắt. Các dụng cụ quang

 • Bài 28: Lăng kính
 • Bài 29: Thấu kính mỏng
 • Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính
 • Bài 31: Mắt
 • Bài 32: Kính lúp
 • Bài 33: Kính hiển vi
 • Bài 34: Kính thiên văn
 • Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Tài Liệu Mới Nhất