Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để ?

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để ?

Trả lời

Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều lỗ, rãnh.

Các câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây không có trong bản vẽ lắp:

A. Các bộ phận
B. Hình biểu diễn
C. Kích thước
D. Bảng kê

Đáp án đúng: A

Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như sau:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng
B. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng
C. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng
D. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu bằng

Đáp án đúng: A

Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như sau hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

Tren ban ve ki thuat thuong dung hinh cat de