Toán 10 : Lý thuyết và lời giải bài tập Toán lớp 10

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10

Giải Toán 10

Toán 10 – Đại Số

Mệnh đề. tập hợp

 • Bài 1. Mệnh đề
 • Bài 2. Tập hợp
 • Bài 3. Các phép toán tập hợp
 • Bài 4. Các tập hợp số
 • Bài 5. Số gần đúng. Sai số
 • Ôn tập chương I – Mệnh đề. Tập hợp

Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Bài 1. Hàm số
 • Bài 2. Hàm số y = ax + b
 • Bài 3. Hàm số bậc hai

Phương trình. hệ phương trình

 • Bài 1. Đại cương về phương trình
 • Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình

Bất đẳng thức. bất phương trình

 • Bài 1. Bất đẳng thức
 • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
 • Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Thống kê

 • Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
 • Bài 2. Biểu đồ
 • Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 • Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Cung và góc lượng giác. công thức lượng giác

 • Bài 1.Cung và góc lượng giác
 • Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
 • Bài 3. Công thức lượng giác
 • Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Toán 10 – Hình Học

Vectơ

 • Bài 1. Các định nghĩa
 • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
 • Bài 3. Tích của vectơ với một số
 • Bài 4. Hệ trục tọa độ
 • Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
 • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Bài 1. Phương trình đường thẳng
 • Bài 2. Phương trình đường tròn
 • Bài 3. Phương trình đường Elip
 • Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng