Tin Học 9 : Lý thuyết và lời giải bài tập Tin Học lớp 9

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tin Học 9

Giải Tin Học 9

Mạng máy tính và internet

Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Một số vấn đề xã hội của tin học

Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính

Bài 6. Tin học và xã hội

Phần mềm trình chiếu

Bài 7. Phần mềm trình chiếu

Bài 8. Bài trình chiếu

Bài 9. Định dạng trên trang chiếu

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Đa phương tiện

Bài 12. Thông tin đa phương tiện

Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker