Tin Học 8 : Lý thuyết và lời giải bài tập Tin Học lớp 8

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tin Học 8

Giải Tin Học 8

Lập trình đơn giản

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Bài 7: Câu lệnh lặp

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Bài 9: Làm việc với dãy số

Phần mềm học tập

Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

Bài 12. Vẽ hình không gian với GeoGebra

Tài Liệu Mới Nhất