Tin Học 6 : Lý thuyết và lời giải bài tập Tin Học lớp 6

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tin Học 6

Giải Tin Học 6

Tin học 6 kết nối tri thức – chân trời sáng tạo

Máy tính và cộng đồng

 • Bài 1. Thông tin và dữ liệu
 • Bài 2. Xử lí thông tin
 • Bài 3. Thông tin trong máy tính

Mạng máy tính và Internet

 • Bài 4. Mạng máy tính
 • Bài 5. Internet

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 • Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
 • Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Bài 8. Thư điện tử

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 • Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Ứng dụng tin học

 • Bài 10. Sơ đồ tư duy
 • Bài 11. Định dạng văn bản
 • Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng
 • Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
 • Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 • Bài 15. Thuật toán
 • Bài 16. Các cấu trúc điều khiển
 • Bài 17. Chương trình máy tính

Tin học 6 Cánh Diều

Máy tính và cộng đồng

 • Bài 1. Thông tin, thu nhận và xử lí thông tin
 • Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
 • Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin
 • Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
 • Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

Mạng máy tính và Internet

 • Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
 • Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính
 • Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây
 • Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

Tài Liệu Mới Nhất