Thế nào là chùm sáng hội tụ,chùm sáng phân kì,chùm sáng song song

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Thế nào là chùm sáng hội tụ,chùm sáng phân kì,chùm sáng song song

Trả lời

Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng phân kì là chùm sáng gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng song song là chùm sáng gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Tài liệu mới nhất