Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.

b. Quân đội nhân dân.

c. Công an nhân dân.

d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Trả lời

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

Đáp án d: Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Các câu hỏi khác

  • Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?
  • Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
  • Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
Tang cuong quoc phong, giu vung an ninh quoc gia va toan ven lanh tho