So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Cập nhật: 09/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.

Trả lời

* Giống nhau:

+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.

+ Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền).

– Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

* Khác nhau:

Sinh sản vô tính ở động vậtSinh sản vô tính ở thực vật
Hình thức sinh sản: Trinh sinh, phân đôi, nảy chồi, phân mảnh.Hình thức sinh sản: Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính
  • Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.
  • Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
  • Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.