So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật

Cập nhật: 12/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật

Trả lời

* Giống nhau:

   – Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n).

   – Con sinh ra mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ.

* Khác nhau:

 Sinh sản hữu tính ở động vậtSinh sản hữu tính ở thực vật
Quá trình tạo giao tửGiao tử đực tạo ra ở cơ quan sinh dục đực, giao tử cái tạo ra ở cơ quan sinh dục cái.Hạt phấn (chứa giao tử đực) hình thành trong bao phấn, noãn (chứa giao tử cái) hình thành trong bầu.
Quá trình thụ tinhThụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trongThụ tinh kép
Quá trình phát triển phôiDiễn ra trong trứng hoặc trong tử cung của con cái hoặc trong túi của con đực (cá ngựa).Diễn ra trong bầu, vách bầu hình thành vỏ quả để bảo vệ phôi.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.
  • Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?
  • Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.
  • Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.