Quan sát hình bên, nếu bơm từ từ cho đến hết lượng nước…

Cập nhật: 09/10/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Quan sát hình bên, nếu bơm từ từ cho đến hết lượng nước trong xi – lanh vào bong bóng chứa khí hydrogen chloride thì hiện tượn gì sẽ xảy ra. Giải thích

Trả lời

Khí hydrogen chloride tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch hydrochloric acid

⇒ Khi bơm nước vào, khí hydrogen chloride bị hòa tan hết

⇒ Quả bóng bị xẹp vào

Câu hỏi liên quan

 • Khi hòa tan mỗi hydrogen halide HF, HCl, HBr và HI vào nước thì thu được các dung dịch hydrohalic acid. Dung dịch nào có tính acid yếu nhất? Vì sao?
 • Giải thích tại sao xu hướng phân cực của các phân tử HX giảm dần từ HF đến HI
 • Dựa vào Bảng 18.1, hãy cho biết khí hydrogen halide nào sẽ hóa lỏng trước tiên khi nhiệt độ được hạ xuống thấp dần
 • Phản ứng của sodium chloride rắn, hay của sodium iodide rắn với sulfuric acid đặc là phản ứng oxi hóa – khử? Vì sao?
 • Có thể điều chế được hydrogen bromide từ phản ứng giữa potassium bromide với sulfuric acid đặc, đun nóng không? Vì sao?
 • Vật dụng bằng kim loại đồng dễ bị phủ bởi lớp copper(II) oxide
 • Nhận biết các dung dịch. Có bốn bình nhỏ được đậy bằng nút có ổng nhỏ giọt. Mỗi bình chứa một trong các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, hydrochlodric acid nhưng tên hóa chất ghi trên nhãn đã bị nhòe.
 • Hãy mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho từ từ vài giọt dung dịch silver nitrate vào ống nghiệm chứa từng dung dịch potassium fluoride, hydrochloric acid, sodium bromide
 • Hãy giải thích vì sao nhiệt độ sôi của hydrogen bromide cao hơn nhiệt độ sôi của hydrogen chloride
 • Phản ứng dưới đây có thể được thực hiện để điều chế khí chlorine trong phòng thí nghiệm
 • Dung dịch hydrobromic acid không màu, để lâu trong không khí thí chuyển sang màu vàng nâu do phản ứng với oxygen trong không khí.