Quan sát hình 23.1, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non…

Cập nhật: 23/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Quan sát hình 23.1, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Hình 23.1: Cảm ứng của cây non đối với điều kiện chiếu sáng

a) Cây non được chiếu sáng từ một phía 

b) Cây non mọc trong bóng tối hoàn toàn 

c) Cây được chiếu sáng từ mọi phía

Trả lời

– Ở điều kiện chiếu sáng từ một hướng, thân cây non sinh trưởng hướng về nguồn sáng (hình 23.1 a).

– Khi không có ánh sáng cây non mọc vống lên và có màu vàng úa (hình 23.1 b).

– Ở điều kiện ánh sáng chiếu bình thường từ mọi hướng, cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục. 

Câu hỏi liên quan

  • Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?
  • Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.
  • Cảm ứng thực vật là gì?
  • Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?
  • Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.
  • Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật
  • Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của: