Nội dung của bản vẽ lắp là ? Trình tự đọc bản vẽ lắp…

Cập nhật: 05/04/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Nội dung của bản vẽ lắp là hình biểu diễn, kích thước và khung tên

Câu hỏi

Bản vẽ lắp gồm mấy nội dung, là những nội dung nào? Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước, nêu ngắn gọn từng bước.

Trả lời

Bản vẽ lắp gồm :

Hình biểu diễn : Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết.

Kích thước : Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp ráp của các chi tiết.

Khung tên : Tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế. Ngoài ra bản vẽ lắp còn có bảng kê.

Trình tự đọc bản vẽ lắp :

  • Khung tên.
  • Bảng kê.
  • Hình biểu diễn.
  • Kích thước.
  • Phân tích chi tiết.
  • Tổng hợp.

Các câu hỏi khác

Trình tự đọc bản vẽ lắp là

Bản vẽ lắp dùng trong

Bản vẽ lắp thể hiện

Kích thước trên bản vẽ lắp là

Kích thước chung trên bản vẽ lắp là kích thước

noi dung cua ban ve lap la