Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống

Cập nhật: 30/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

 • Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.
 • Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, là quê mùa.
 • Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống.
 • Không tôn trọng những người lao động chân tay
 • Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác
 • Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam
 • Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo
 • Lấy chồng sớm trươc tuổi quy định của pháp luật
 • Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Trả lời

Những hành vi, thái độ thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

 • Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.
 • Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống.
 • Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam
 • Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo
 • Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Các câu hỏi khác

 • Em hãy tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống ở quê em?
 • Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?
 • Kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống
 • Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống