Ngữ Văn 12 : Lý thuyết và lời giải bài tập Ngữ Văn lớp 12

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ Văn 12

Giải Ngữ Văn 12

Ngữ văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

 • Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

 • Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
 • Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6

 • Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

 • Tây tiến (Quang Dũng)
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8

 • Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 1: Tác giả
 • Luật thơ

Tuần 9

 • Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm
 • Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10

 • Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
 • Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
 • Luật thơ (Tiếp theo)

Tuần 11

 • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12

 • Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
 • Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
 • Đò lèn (Nguyễn Duy)
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13

 • Sóng (Xuân Quỳnh)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

 • Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
 • Bác ơi! (Tố Hữu)
 • Tự do (P.Ê-luy-a)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15

 • Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

 • Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
 • Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
 • Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Ngữ văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

 • Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

 • Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

 • Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
 • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Tuần 23

 • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

 • Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
 • Thực hành về hàm ý

Tuần 25

 • Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
 • Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

 • Thuốc (Lỗ Tấn)
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27

 • Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Tuần 28

 • Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 • Phát biểu tự do

Tuần 31

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

Tuần 32

 • Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 33

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12

Tài Liệu Mới Nhất