Ngữ Văn 10 : Lý thuyết và lời giải bài tập Ngữ Văn lớp 10

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ Văn 10

Giải Ngữ Văn 10

Ngữ Văn lớp 10 Tập 1

Tuần 1

 • Tổng quan văn học Việt Nam
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2

 • Khái quát văn học dân gian Việt Nam
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
 • Văn bản
 • Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tuần 3

 • Chiến thắng Mtao-Mxây
 • Văn bản (Tiếp theo)

Tuần 4

 • Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
 • Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5

 • Uy-Lít-Xơ trở về

Tuần 6

 • Ra-Ma buộc tội
 • Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tuần 7

 • Tấm Cám
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8

 • Tam đại con gà
 • Nhưng nó phải bằng hai mày
 • Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Tuần 9

 • Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
 • Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

 • Ca dao hài hước
 • Lời tiễn dặn
 • Luyện viết đoạn văn tự sự

Tuần 11

 • Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12

 • Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13

 • Tỏ lòng (Thuật hoài)
 • Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
 • Tóm tắt văn bản tự sự
 • Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

Tuần 14

 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
 • Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 • Đọc “Tiểu Thanh Kí”

Tuần 15

 • Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
 • Vận nước
 • Cáo bệnh, bảo mọi người
 • Hứng trở về
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16

 • Cảm xúc mùa thu
 • Trình bày về một vấn đề

Tuần 17

 • Lập kế hoạch cá nhân
 • Thơ Hai-kư của Ba-sô
 • Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
 • Nỗi oan của người phòng khuê
 • Khe chim kêu (Vương Duy)

Tuần 18

 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 • Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Ngữ Văn lớp 10 Tập 2

Tuần 19

 • Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
 • Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
 • Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Tuần 20

 • Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm
 • Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

 • Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
 • Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
 • Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

 • Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)

Tuần 23

 • Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
 • Phương pháp thuyết minh
 • Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

 • Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

 • Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

 • Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
 • Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
 • Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27

 • Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
 • Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28

 • Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

 • Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên
 • Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình
 • Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

 • Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
 • Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Tuần 31

 • Văn bản văn học
 • Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

 • Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Các thao tác nghị luận
 • Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Tuần 33

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 • Viết quảng cáo

Tuần 34

 • Tổng kết phần văn học

Tuần 35

 • Ôn tập phần làm văn