Nêu cấu tạo và chức năng của thành tế bào và màng tế bào.

Cập nhật: 21/05/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Nêu cấu tạo và chức năng của thành tế bào và màng tế bào.

Trả lời

Thành tế bàoMàng tế bào
Cấu tạoPeptidoglycanLớp kép phospholipid và protein
Chức năngGiữ ổn định hình dạng và bảo vệ tế bào– Trao đổi chất có chọn lọc
– Là nơi diễn ra các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào

Câu hỏi liên quan

  • Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ?
  • Loại vi khuẩn A có kích thước trung bình là 1 µm, loại vi khuẩn B có kích thước trung bình là 5 µm. Theo lí thuyết, loại nào sẽ có tốc độ sinh sản nhanh hơn? Giải thích.
  • Phân biệt lông và roi ở tế bào vi khuẩn.
  • Tế bào chất và vùng nhân của tế bào nhân sơ có cấu trúc và chức năng như thế nào?
  • Tại sao lại gọi là vùng nhân mà không phải là nhân tế bào?
  • Phân biệt DNA vùng nhân và plasmid.
  • Hoàn thành bảng cấu trúc và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ theo mẫu sau:
  • Đặc điểm cấu trúc nào của tế bào vi khuẩn được ứng dụng trong kĩ thuật di truyền để biến nạp gene mong muốn từ tế bào này sang tế bào khác?
  • Dựa vào thành phần nào người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr-, Gr+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học?