Mặt phẳng chiếu đứng là ?

Cập nhật: 05/04/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Thế nào là mặt phẳng chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh?

Trả lời

Mặt phẳng chiếu đứng: có hướng chiếu từ trước tới.

Mặt phẳng chiếu bằng: có hướng chiều từ trên xuống.

Mặt phẳng chiếu cạnh: có hướng chiếu từ trái sang.

Câu hỏi trắc nghiệm

Mặt phẳng chiếu đứng là

  • A. Mặt chính diện
  • B. Mặt nằm ngang
  • C. Mặt cạnh bên phải
  • D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Mặt phẳng chiếu đứng là mặt chính diện

Đáp án : A

Xem thêm: Có mấy mặt phẳng hình chiếu?