Lịch Sử 10 : Lý thuyết và lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử 10

Giải Lịch Sử 10

Xã hội nguyên thủy

 • Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
 • Bài 2: Xã hội nguyên thủy

Xã hội cổ đại

 • Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông
 • Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Trung Quốc thời phong kiến

 • Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Ấn Độ thời phong kiến

 • Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
 • Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Đông Nam Á thời phong kiến

 • Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
 • Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Tây Âu thời trung đại

 • Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
 • Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
 • Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

 • Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
 • Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
 • Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
 • Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

 • Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
 • Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
 • Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
 • Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

 • Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
 • Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
 • Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
 • Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
 • Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
 • Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

 • Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
 • Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
 • Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Các nước Âu – Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

 • Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
 • Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
 • Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
 • Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

 • Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
 • Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
 • Bài 39: Quốc tế thứ hai
 • Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Tài Liệu Mới Nhất