Khi đun bếp than, củi, để đun nấu nhanh hơn, người ta thường…

Cập nhật: 21/09/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Khi đun bếp than, củi, để đun nấu nhanh hơn, người ta thường dùng quạt để thổi thêm không khí vào bếp. Cách làm này có làm thay đổi biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng C(s) + O2(g) → CO2(g) không? Giải thích.

Trả lời

Cách làm này chỉ làm tăng tốc độ phản ứng chứ không làm thay đổi biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng

Câu hỏi liên quan

 • Xác định dấu của $ \Delta r , {H_{298}^0}$ trong các phản ứng được thể hiện trong hai hình dưới đây
 • Cho phản ứng: CH4(g) + H2O(l) → CO(g) + 3H2(g) , $ \Delta r , {H_{298}^0}$ = 250 kJ. Ở điều kiện chuẩn, để thu được 1 gam H2, phản ứng này cần hấp thu nhiệt lượng bằng bao nhiêu
 • Giải thích vì sao để giữ ấm cơ thể, trước khi lặn, người ta thường uống nước mắm cốt (là loại nước mắm chứa nhiều chất đạm).
 • Khi đốt cháy tờ giấy hay đốt lò than, ta cần thực hiện giai đoạn khơi mào như thế nào?
 • Vì sao khi nung vôi, người ta phải xếp đá vôi lẫn với than trong lò?
 • Phản ứng đốt cháy cồn hay phản ứng nung vôi dễ thực hiện hơn?
 • CaSO4 là thành phần chính của thạch cao. Biết rằng CaSO4(s) → CaO(s) + SO2(g) + O2(g) có $ \Delta r , {H_{298}^0}$ = 1000,6 kJ.
 • NaHCO3 có trong thành phần bột nở dùng để làm bánh. Vì sao khi bảo quản, cần tránh để bột nở ở nơi có nhiệt độ cao?
 • Tính $ \Delta r , {H_{298}^0}$ các phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol mỗi chất C2H4(g), C2H6(g), CO(g). Biết các sản phẩm thu được đều ở thể khí.
 • Cho phản ứng sau ở điều kiện chuẩn: H-H(g) + F-F(g) -> 2H-F(g). Tính năng lượng cần để phá vỡ các liên kết trong H2, F2 và năng lượng tỏa ra (theo kJ) khi hình thành liên kết trong HF cho phản ứng trên.
 • Xác định số lượng mỗi loại liên kết trong các phân tử trước và sau phản ứng của CH4 với Cl2.
 • Các phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol mỗi chất C2H4, C2H6, H2 ở thể khí.
 • Hãy tính xem cần phải cung cấp bao nhiêu năng lượng dưới dạng ánh sáng cho phản ứng quang hợp để tạo thành 1 mol glucose C6H12O6(s)
 • Trong nhà máy sản xuất NH3, ban đầu phải đốt nóng N2 và H2 để phản ứng diễn ra. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng này lại được dùng để đốt nóng hỗn hợp N2 và H2 cho quá trình phản ứng tiếp theo. Cách làm này có ý nghĩa gì về khía cạnh kinh tế? Giải thích
 • Tính $ \Delta r , {H_{298}^0}$ cho phản ứng sau dựa theo năng lượng liên kết. CH4(g) + X2(g) → CH3X(g) + HX(g)