Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể

Cập nhật: 09/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Trả lời

Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống hệt nhau và giống hệt mẹ về mặt di truyền, không có sự thay đổi nào về di truyền giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường khác môi trường ban đầu, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi chúng không có khả năng thích ứng, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính
  • Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.
  • So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.
  • Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.