Kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống

Cập nhật: 31/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đep của dân tộc, của địa phương?

Trả lời

Những việc làm mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đep của dân tộc, của địa phương đó là:

  • Cố gắng chăm ngoan học giỏi để trở thành công dân có ích cho xã hội
  • Cùng đoàn kết và giúp đỡ nhau trong học tập
  • Thăm và tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh vì độc lập dân tộc
  • Tặng quà và thăm hỏi các thương bệnh binh ở địa phương….

Các câu hỏi khác

  • Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống
  • Em hãy tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống ở quê em?
  • Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?
  • Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
Kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống