Hình chiếu của hình chóp đều có hình dạng như thế nào ?

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Hình chiếu của hình chóp đều có hình dạng như thế nào ? Thể hiện được kích thước nào của vật thể ?

Hình chiếu của hình chóp đều

Trả lời

Hình chiếu của hình chóp đều có hình dạng là chóp đều đáy vuông .

Thể hiện được kích thước nào của vật thể là chiều cao h và chiều dài là a .

Hình chóp đều là gì ?

Hình chóp đều là hình chóp thoả 2 điều kiện đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, …) và chân đường cao của hình chóp là tâm của đáy.

Hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là các tam giác cân (chưa chắc là tam giác đều).

Anh Hinh chop deu so 1

Hình chóp đều (S.ABCD) có: (ABCD) là hình vuông, (H) là giao điểm của hai đường chéo của đáy thì (SH\bot(ABCD)).

Anh Hinh chop deu so 2

Hình chóp đều \(S.ABC\) có: \(ABC\) là tam giác đều, \(H\) là giao điểm của 3 đường trung tuyến của đáy thì \(SH\bot(ABC)\).

Thuật ngữ

Hình chóp tam giác đều là hình chóp đều có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đều có đáy là tứ giác (lúc này đáy là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).

Tài liệu mới nhất