Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

Cập nhật: 24/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

– Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

– Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây?

– Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoảng và nước của cây.

– Lấy ví dụ một số loài cây trồng có hướng tiếp xúc.

Trả lời

– Vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây là tìm đến nguồn sáng để quang hợp..

– Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương đảm bảo cho rễ mọc vào đất để giữ cây và để hút nước cùng các chất khoáng có trong đất.

– Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây là nhờ có tính hướng hóa rễ cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước và phân bón để dinh dưỡng.

– Những loài cây trồng có hướng tiếp xúc như: cây mướp, bầu, bí, dưa leo, nho, cây củ từ, đậu cô ve…

Câu hỏi liên quan

  • Quan sát hình 23.1, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
  • Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3a và 23.3c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?
  • Cảm ứng thực vật là gì?
  • Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?
  • Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.
  • Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật
  • Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của: