Giới hạn đo của thước là gì ? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì ?

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Giới hạn đo của thước là gì ? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì ?

Trả lời

Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước

Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Chú ý : Trong sinh hoạt, người ta thường gọi 1 cm là 1 phân; 1 dm = 10 cm là 1 tấc.

Tài liệu mới nhất