Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Trả lời

– Trong thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, chính sách đối ngoại là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhờ các chính sách mở cửa và hội nhập, nhà nước ta có thêm điều kiện học hỏi, tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến để phát triển đất nước…

– Nhận thấy vai trò của chính sách đối ngoại, chúng ta là công dân của đất nước, chúng ta cần:

  • Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.
  • Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
  • Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.
  • Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Các câu hỏi khác:

  • Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
  • Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
  • Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
  • Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới?
  • Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?
Em nhan thuc nhu the nao ve chinh sach doi ngoai va can lam gi