Em hãy tìm hiểu và giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn

Cập nhật: 30/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em hãy tìm hiểu và giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường, trong lớp ở địa phương em?

Trả lời

Tấm gương hợp tác tốt trong lớp em: Bạn Linh lớp em là một tấm gương hợp tác tốt:

  • Linh luôn hoàn thành các nhiệm vụ được thầy cô giao: như bài tập, các hoạt động đoàn thể, thầy cô đều quý mến Linh.
  • Linh tham gia tích cực các hoạt động của trường lớp, hợp tác với các bạn để có hiệu quả tốt nhất, các bạn đều yêu quý Linh.

Các câu hỏi khác

  • Ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo
  • Em đã hợp tác với bạn bè trong công việc chung như thế nào?
  • Tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè trong tổ , trong lớp về một công trình hợp tác quốc tế
Em hãy tìm hiểu và giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn