Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Ở nước ta có hai nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại. Đó là:

Thứ nhất, ôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nguyên tắc này đòi hỏi nước ta tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác, đồng thời nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế và làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ nước ta.

Thứ hai, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Nguyên tắc này yêu cầu nước ta phải tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của Việt Nam. Đồng thời, các nước tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.

Các câu hỏi khác:

  • Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
  • Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
  • Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
  • Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới?
  • Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?
Em hay phan tich nhung nguyen tac co ban trong chinh sach doi ngoai