Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá

Cập nhật: 31/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

 • Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá
 • Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng
 • Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào
 • Không có truyền thống, mỗi cá nhân và dân tộc vẫn phát triển
 • Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
 • Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một, lãng quên.

Trả lời

Em đồng ý với những ý kiến:

 • Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá
 • Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng
 • Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào
 • Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một, lãng quên.

Các câu hỏi khác

 • Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống
 • Em hãy tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống ở quê em?
 • Kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống
 • Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá