Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?

Cập nhật: 31/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

An thường tâm sự với các bạn: “ Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài việc truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”.

Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?

Trả lời

– Em không đồng ý với An Bởi vì dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời. Với mấy nghìn năm văn hiến, chúng ta đã có bề dày về lịch sử và truyền thống dân tộc chứ không phải chỉ có mỗi truyền thống đánh giặc như An nói.

– Em sẽ nói với An rằng: Nước ta không phải chỉ có mỗi truyền thống đánh giặc như An nói, mà nước ta còn có rất nhiều các truyền thống. Ví dụ như cần cù, chịu khó, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu thảo, hiếu học…Đó là những truyền thống đều rất tự hào của dân tộc ta.

Các câu hỏi khác

  • Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống
  • Em hãy tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống ở quê em?
  • Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?
  • Kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống
Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy