Địa Lý 8 : Lý thuyết và lời giải bài tập Địa Lý lớp 8

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý 8

Giải Địa Lý 8

Châu Á

 • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
 • Bài 2: Khí hậu châu Á
 • Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
 • Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
 • Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
 • Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
 • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á
 • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á
 • Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
 • Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
 • Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
 • Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
 • Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á
 • Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo
 • Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
 • Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
 • Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

 • Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
 • Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
 • Bài 21: Con người và môi trường địa lí
 • Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Địa lí tự nhiên

 • Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
 • Bài 24: Vùng biển Việt Nam
 • Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
 • Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
 • Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
 • Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
 • Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình
 • Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
 • Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
 • Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
 • Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
 • Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
 • Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
 • Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
 • Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
 • Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
 • Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
 • Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
 • Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
 • Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 • Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
 • Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương